mercoledì 14 maggio 2014

Kinesma libro


Kara amiki,

me anuncas a vi la publikigo di mea nova libro de poemi:


La sonji,
Poemi en linguo Ido,
da Tiberio Madonna,
2014,
Caserta, Italia,
56 pagini,
EUR 7,00La poemi kontenata en ica libro esas:

OMNO POSIBLA
 
TUA SPIRITO
 
FLUGADO
 
FURIADO
 
LA KOLORI PERDITA
 
LA SONJI
 
LA POEMO
 
LA MESAJO
 
VIVO EN ALTRA MONDO
 
PLEZIS A TU
 
LA FAIRO
 
EN LA GRANDA URBO
 
E TU DURAS PAFAR
 
L'AMIKESO SIMULATA
 
KAR AMIKO
 
LA PAPAGAYETI
 
Por informi e komendi, skribez ad:
 
 
Kun kordialeso me salutas!
 
Tiberio Madonna
 
 domenica 12 gennaio 2014

Omna libri


LA TRI SUNI,
Poemi en Ido,
da Tiberio Madonna,
2012,
Caserta, Italia,
56 pagini,
EUR 7,00La poemi esas:

- NIA NULO

- BONA VOYAJO

- TENEBRO

- FLUGADO

- NIA FABLO

- SONJALA RIPLEO

- LUDO KRUELA

- NOKTOCENO

- JORNOCENO

- MEA DEZIRO

- LA FROSTIGO

- LA TRI SUNI

La libro kontenas anke tri haiku introduktanta.


FANTASTIKAJI,
da Tiberio Madonna,
2012,
Caserta, Italia,
60 pagini,
EUR 7,00

PENSI,
Poemi en linguo Ido,
da Tiberio Madonna,
2011,
Caserta, Italia,
56 pagini,
EUR 7,00

La poemi esas:

- PENSI

- INKO

- L'OKULI EN L'OKULI

- SUB LA...

- TU SONJIS BELA SONJO

- LA MARO EN LA TIRKESTO

- NOKTOCENO

- PROMENO TRA LA YARO

- FELICESO

- FRAGMENTI DE AMORO

- TRANCHANTA NOSTALGIO

- SENTI

- BITRA LAKRIMIN

- TU ES TU

- NUBETI E BARKETI

- POEMO AKROSTIKA

Guti de ombro e guti de lumo,
Poemi en Ido,
da Tiberio Madonna,
2010,
Caserta, Italia,
60 pagini,
EUR 7,00

Ol kontenas 24 poemi:

- LA NUBI EK SUKRO

- TU E ME

- MARTO

- LA HOMALA SONJO

- SOMERO

- L'ODIO

- POEMO DORSALA

- GUTI DE OMBRO
E GUTI DE LUMO

- LA FLAVA MANUI

- PENSI

- MEA LAKRIMI

- AZURO

- LOR LA FINO DIL MILITO

- POR TUA ANIVERSARIO

- CHE LA PLUVO

- AERO

- LA REJULO DI KORDII

- SILENCO

- L'ILUZIONO

- KOLDESO

- L'EXTERANMA CIELO

- LA TRENO KURAS

- FALADO

- RETROACENSO


Por recevar informi pri la komendo di la libri, skribez a:
gutipoemi@libero.it

IMPORTANTA: ne sendez pekunio en la kuverto di letro!

Amikal saluti!

Tiberio Madonna

giovedì 9 gennaio 2014

LA LIBRO RAPTERA

"LA LIBRO RAPTERA" esas nova rakonto en Ido.

Deskargez ol HIKE

sabato 21 dicembre 2013

LA PLUMO IDALA numero 3

La triesma numero di "La plumo Idala"

 
Deskargez ol HIKE
 
 

domenica 22 settembre 2013

LA PLUMO IDALA numero 2

La duesma numero di "La plumo Idala"

 
Deskargez ol HIKE
 
 

venerdì 21 giugno 2013

LA PLUMO IDALA

Nova jurnalo en Ido: La plumo Idala

 
Deskargez ol HIKE
 
 

lunedì 18 marzo 2013

LA PAPAGAYETI


LA PAPAGAYETI

 

Tra la densega branchi

dil arboro

l’aero

fatigesas pasar.

Ma ta branchi

es tote

senfolia

ed olia

triste pala bruneso

akompanas la tristeso

di la vintro

tote

senkolora.

La pinti di la branchi

arida

levita vers supre

frolas

la griza cielo

e semblas demandar

aquo

de la nubi distensita ed avara

qui su impozante

okupas la tota cielo

ed igas ol

melankolioza

en la pikturo

facita da la vintro

tote

senkolora.

La branchi desvestizita

memoras nostalgioze

la verda vesti

quin l’olima printempo

donacis a li

e nun

spoliita dal autuno

fremisas

pro singla ventosufleto

sendata da la vintro

tote

senkolora.

Ma – ho! – surprizo!

Arivas subite

me ne savas de ube

un…

du…

tri peceti

de la verdo perdita.

E quar, e kin

verda papagayeti

qui pozas su

sur la pinti di la branchi

e kolorizas li vivace

neexpektite.

Li sendesis por stuporigar.

Li sendesis

dal akuzita vintro

qua evidente ne es

tote

senkolora.

Qual astonanta surprizo

es ica donacajo

subita!

E qual gracioza kreureti

es ica verd uceli

qui montras longa kaudi

e flava pektoreti.

Ka li ne esas

vere plu joyigiva

kam la printempal hirundi

triste blanka e nigra?

La vintro depresita

volis prenar hodie

sua revancho

de la fiera printempo

qua kustumas desfaldar

ed ostentar omnaloke

sua reputeso koloral.

La papagayeti

turnas e saltetas

de un brancho

ad altra

vivacigante la nud arboro

per sua hela verdo

movanta.

E la pikturo

richigesis

da la kolorizita trezoreti.

E la humoro

joyigesis

da la kolorizita surprizeti.

Mem la vintro

havas sua karti

por ludar koloroze

e surprizar.

 

T. M.